سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » بین المللی » دیدار مقتدی صدر، پیروز انتخابات عراق، با سفرای کشورهای همسایه بجز پاسدار-سفیر نظام حاکم بر ایران!

دیدار مقتدی صدر، پیروز انتخابات عراق، با سفرای کشورهای همسایه بجز پاسدار-سفیر نظام حاکم بر ایران!

مقتدی صدر، روحانی شیعە کە ائتلاف تحت رهبری او، سائرون، بیشترین آرای انتخابات سراسری ٢٢ اردیبهشت عراق را به دست آورد، با سفرای کشورهای همسایە دیدار و گفتگو کرد.

بەگزارش رسانەهای عراقی کە تصاویر دیدار شنبه ۲۹ اردیبهشت را نشان دادند، مقتدی صدر، ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران را بە این نشست دعوت نکردە بود.

از سوی دیگر ائتلاف سائرون اعلام کرده است که مقتدی صدر بە قاسم سلیمانی فرماندە سپاه قدس ایران، کە به عنوان نمایندە ولی فقیە ایران برای اتحاد بین گروەهای شیعە نزدیک بە تهران در بغداد به سر می برد، ٤٨ ساعت فرصت دادە تا از عراق خارج شود. آقای صدر گفتە است که یک دولت عراقی در داخل عراق توسط تکنوکرات‌ها تشکیل می‌شود.

بە گزارش رسانەهای وابستە بە مقتدی صدر، قاسم سلیمانی پس از التیماتیوم ٤٨ ساعتە، شب گذشتە از بغداد خارج شد و بە سلیمانیە در کردستان عراق منطقە تحت نفوذ اتحادیە میهنی کردستان عراق رفت.

جمهوری اسلامی ایران دربارە مهلت ٤٨ ساعتە مقتدی صدر روحانی شیعە بە قاسم سلیمانی هیچ خبری را منتشر نکردە است.

ائتلاف سائرون تحت رهبری مقتدی صدر با کسب ۵۴ کرسی در انتخابات سراسری عراق بیشترین آراء را بدست آوردە است. ائتلاف سائرون برای تشکیل دولت بە ١٦٥ کرسی، يعنی نصف بعلاوه يك از مجموع كرسی‌های پارلمان نیاز دارد و از این رو، سرگرم گفتگو با سایر گروەها برای تشکیل دولت است.