یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » حقوق بشر » پیام تصویری دکتر احمدی نژاد در خصوص آخرین وضعیت بقایی پس از انتقال به زندان اوین 

پیام تصویری دکتر احمدی نژاد در خصوص آخرین وضعیت بقایی پس از انتقال به زندان اوین 

 

ظلم پایدار نیست … بقایی فریاد بلند همه عدالتخواهان دربند