شنبه , ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر سید مصطفی آزمایش؛ درخواست اعاده دادرسی درویش محمدیاور ثلاث بیگناه و مظلوم، حق مُسلمّ خانواده های قربانیان غروب سی ام بهمن ماه میباشد.

دکتر سید مصطفی آزمایش؛ درخواست اعاده دادرسی درویش محمدیاور ثلاث بیگناه و مظلوم، حق مُسلمّ خانواده های قربانیان غروب سی ام بهمن ماه میباشد.

قوه قضائیه از اثبات مجرمیت آقای درویش محمدیاور ثلاث ناتوان مانده است.

فراخوان به خانواده جان باختگان نیروی انتظامی: از قوه قضائیه مُصِرّانه خواستار اعاده دادرسی و تجدیدمحاکمه آقای محمدیاور ثلاث ـ مظنون بیگناه و مظلوم ِمتهم به قتل عزیزان شما ـ بشوید و از دادگاه بخواهید تا اسناد و مدارک مجرمیت و تشخیص هویت قاتل را ارائه نماید!

در چنین وضعی صدور حکم سه بار قصاص برعلیه محمدیاور ثلاث بیگناه و مظلوم توسط دادگاه، و تشویق خانواده سه عضو نیروی انتظامی جانباخته به اجرای حکم قصاص، باعث میشود که قاتلین واقعی قربانیان حادثه تصادف منتهی به فوت غروب سی ام بهمن ۱۳۹۶ معاف از دادرسی و مجازات با آزادی کامل در خیابانها پرسه بزنند و به ریش مقتولان و خانواده های آنها بخندند، و قربانیان دیگری را نیز درموارد دیگر به شیوه تکفیریهای داعش به قتل برسانند.