تلویزیون سوریه به نقل از ارتش این کشور گزارش داده است که موشک هایی به چند پایگاه نظامی در استان های حما و حلب برخورد کرده که آن را “تجاوز” تازه دشمنان توصیف کرده است.