دوشنبه , ۷ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پرزیدنت اشتاین مایر رئیس جمهور آلمان نسبت به سرکوب وزندانی کردن دراویش گنابادی موضع گرفت.

پرزیدنت اشتاین مایر رئیس جمهور آلمان نسبت به سرکوب وزندانی کردن دراویش گنابادی موضع گرفت.

ابراز نگرانی دفتر ریاست جمهوری دولت فدرال آلمان -آقای پرزیدنت “اشتاین مایر”-  در قبال سرکوب ضدحقوق بشری دراویش نعمت اللهی گنابادی در ایران

“کِرستَن وآلِی” مسئول دفتر ریاست جمهوری دولت فدرال آلمان با ارسال نامه ای از طرف “آقای پرزیدنت “اشتاین مایر”مقام ریاست جمهوری دولت فدرال آلمان  به آقای هلموت قابل -از اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” و مسئول روابط عمومی “انجمن کرامت” در آلمان، سرکوب گسترده دراویش گنابادی در ایران را محکوم کرده ، و نسبت به وضعیت ناهنجار دراویش پیرو مکتب نعمت اللهیه گنابادی که علیرغم وخامت احوال جسمانی نامناسب، همچنان در حبس و بازداشت غیرقانونی به سر میبرند  ابراز نگرانی عمیق کرده است.

آقای هلموت قابل عزیز

با ابراز تشکراز نامه ای که در تاریخ بیست و هفتم مارس سال 2018 خطاب به ریاست جمهوری فدرال در آلمان ارسال داشته اید.

مقام ریاست جمهوری نسبت به وضعیت تنوعهای دینی و بویژه وضعیت دراویش گنابادی آگاهی دارد. ریاست جمهوری نسبت به فعالیتهای نظارتی دولت فدرال آلمان درباره وضعیت تنوعهای عقیدتی و وضعیت دراویش گنابادی در ایران بسیار اظهار امتنان مینماید. ستادحقوق بشر حکومت فدرال در آلمان در ارتباط با دکتر باربل کافلر در وزارت خارجه آلمان در ارتباط میباشد که در بیستم مارس 2018 باصدور یک بیانیه قاطع نگرانیهای عمیق خودرا درباره ادامه حبس و بازداشت بیماران را در زندانهای ایران به دلیل ارتباط اعتقادیشان با مکتب درویشی گنابادی ابراز داشته است.

وزارت خارجه به من توضیح داده است که حکومت فدرال بطور مستمر و با تدوین درخواست های علنی در طول مذاکرات جاری دوجانبه با مقامات مسئول از حکومت ایران  خواهان نظارت بر حقوق بشر نسبت به شهروندان ایرانی و ممانعت از هرگونه تضییق و فشار برعلیه پیروان مکاتب و ادیان اعتقادی متنوع در ایران میباشد.

حکومت ایران پیمان بین المللی حقوق شهروندی و حقوق سیاسی شهروندان  را به رسمیت شناخته و به آن پیوسته است. به این دلیل نیز درقبال رعایت مفادآن مشتمل بر رعایت و احترام به آزادی اجرای مراسم دینی و عقیدتی افراد تحت تابعیت خود ملزم میباشد. دولت فدرال در آلمان مکررا میکوشد تا با استفاده از همه روزنه های ارتباطی ممکن با  مسئولان حکومت ایران از آنان بخواهد تا از پیمانهای بین المللی سرپیچی نکنند و در مراعات حرمت و امنیت حقوق بشر در ایران جدیت بورزند.

امیدوارم که این اطلاعات برای شما مفید باشد.

با احترامات فائقه

ریاست جمهوری فدرال آلمان