چهارشنبه , ۵ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دلسوزی برای نظام ایران به سبک فردی موسوم به هوشنگ امیر احمدی؟؟!

دلسوزی برای نظام ایران به سبک فردی موسوم به هوشنگ امیر احمدی؟؟!

برای عدم مذاکره بر سر برجام دوم، باید نظامیان قدرت را قبضه کنند و دارودست حسن روحانی را کنار بگذارند!!

فردی موسوم به هوشنگ امیر احمدی در پستی در صفحه فیس بوکش نوشت:

توطئه جدید علیه امنیت ایران

همین الان به کنفرانس خبری ترامپ-ماکرون گوش دادم. از برنامه “چهار ستونی” آقای ماکرون پیداست که قدرت های اروپایی توافق کرده اند که با ترامپ روی یک برجام دوم سر ایران کار کنند. بنظر میرسد که انها حتی با دولت روحانی هم در این باره هماهنگی هایی داشته اند. من از مدتها پیش در باره این توطئه هوشدار داده بودم. تهدید های توخالی دولت و وزیر امور خارجه آن هم، که برای مصرف داخلی تنظیم شده اند، وضعیت را، همانطور که ترامپ به روشنی گفت، برای ایران خطرناک تر کرده است. این برجام دومی موشکها، قدرت منطقه ای، و سایر منابع قدرت ایران‌ را هدف قرار داده است. آنها با حفظ تله برجام اول، تله دومی برای خلع سلاح ابدی و تضعیف غیر قابل تعمیر ایران در نظر گرفته اند. همانطور که در گذشته بارها گفته و نوشته ام، ایران باید فورا وزارت امور خارجه را از مذاکرات بعدی، اگر قرار است انجام شوند، کنار گذاشته و نظامیان را وارد میدان کند.‌ اقای روحانی هم‌ بهتر است اعلام کند که در مذاکرات بعدی سر برجام دوم دخالتی نخواهد کرد و شخص آقای خامنه ای مسئول شود.‌ تا دیر نشده است باید جلوی تضعیف بیشتر و خطرناک کشور گرفته شود.‌ اینجا دیگر جای مذاکره و دیپلماسی و لبخند به تنهائی نیست. از من گفتن و از آنها نشنیدن. برای ثبت در تاریخ این‌ پست را نوشتم.‌

 

ما هم آن را برای ثبت تاریخ درج کردیم!!