چهارشنبه , ۵ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » دستهبندی نشده » همزمان با تایید حکم اعدام محمد ثلاث توسط دیوان عالی کشور، خانم زینب طاهری به عنوان تنها وکیل وی منصوب شد.

همزمان با تایید حکم اعدام محمد ثلاث توسط دیوان عالی کشور، خانم زینب طاهری به عنوان تنها وکیل وی منصوب شد.

خانواده محمد ثلاث، خانم زینب طاهری را به عنون وکیل آقای ثلاث منصوب کردند.

همزمان با ورود مرکز حقوق دانان مدافع زندانیان «سیاسی-عقیدتی» در کشورهای «نوردیک»، به پرونده آقای محمد ثلاث، خبر گزاری قوه قضائیه موسوم به میزان با دستپاچگی به نقل از فردی موسوم به اسماعیلی اعلام کرد که حکم نهایی قصاص آقای محمد یاور ثلاث در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است.

بدین وسیله اعلام می شود که خانم زینب طاهری رئیس ستاد حقوقی آقای دکتر محمود احمدی نژاد توسط خانواده آقای محمد یاور ثلاث به وکالت ایشان تعیین شده است، و نسبت به اقامه حقوق موکل خویش لایحه دفاعیه مفصلی با استناد به دلایل و شواهد قطعی تهیه کرده که در اختیار مقامات مسئول قضائی به منظور اعاده دادرسی قرار خواهد گرفت.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر