یکشنبه , ۶ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » سایت دولت بهار از دسترس خارج شد

سایت دولت بهار از دسترس خارج شد

سایت دولت بهار پایگاه اطلاعرسانی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران از دسترس خارج شد.

به نظر میرسد با بازداشت محمدحسین حیدری مدیرمسئول و گرداننده این پایگاه خبری ، سایت دولت بهار قابل دسترسی نباشد.

روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه سالجاری ، محمدحسین حیدری مدیرمسئول سایت دولت بهار در منزل پدر همسرش بازداشت شد.

هنوز از وی و دلایل بازداشتش اطلاعی در دست نیست.

گمانه زنی ها به امکان بازداشت این فعال رسانه ای توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس) دامن می زند.

این درحالیکه است که در موارد مشابه فعالان ر سانه ای و فضای مجازی توسط دادگاه فرهنگ و رسانه مورد بازخواست قرار می گرفتند.

گفته میشود مأمورانی که به منزل پدر همسر آقای حیدری جهت بازداشت ایشان رجوع کرده اند فاقد حکم قضایی برای بازداشت ایشان بوده اند.