یکشنبه , ۶ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » بین المللی » گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۷ : ایرانیان از همه صنف و گروه اجتماعی درفقدان آزادیهای مدنی و حقوق شهروند، در زیر فشار رهبران نظام در رنجند، و حقوق پایه ای آنهاهرروز نقض میشود!

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۷ : ایرانیان از همه صنف و گروه اجتماعی درفقدان آزادیهای مدنی و حقوق شهروند، در زیر فشار رهبران نظام در رنجند، و حقوق پایه ای آنهاهرروز نقض میشود!

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود همچنین حکومت‌های چین، روسیه، کره شمالی و ایران را به دلیل نقض هر روزه حقوق بشر «اخلاقا شایسته نکوهش» دانسته است.

جان سولیوان، سرپرست وزارت خارجه آمریکا، به هنگام ارائه این گزارش در خصوص ایران گفته است: مردم ایران همچنان از دست رهبرانشان در رنج هستند. حق آنان برای تجمع مسالمت، حق تشکیل جمعیت، حق آزادی بیان، خواستی مشروع برای همه افراد در سطح جهان است. اما متاسفانه برای مردم ایران، این حقوق تقریبا روزانه نقض می شود.

جان سولیوان در ادامه گفته است: حکومت‌هایی مانند چین، روسیه، کره شمالی و ایران که به طور روزانه حقوق بشر شهروندان را در درون مرزهایشان نقض می کنند، نیروهای بی ثبات کننده ای هستند.

وی اضافه کرده است: بر اساس آخرین راهبرد امنیت ملی آمریکا، حکومت‌های فاسد و ضعیف، تهدیدکننده ثبات جهانی و منافع آمریکا هستند.

سرپرست وزارت خارجه آمریکا اضافه کرده است: «حکومت‌هایی که آزادی بیان و آزادی اجتماعات را محدود می‌کنند، خشونت را نسبت به اقلیت‌های قومی و دینی روا می‌دارند و اعمال می‌کنند، یا شأن افراد را به کلی نادیده می‌گیرند شایسته نکوهش بوده و منافع ما را نادیده می‌گیرند».

جان سولیوان همچنین تأکید کرد که ایالات متحده همچنان به حمایت خود از کسانی که برای شأن و آزادی انسان مبارزه می‌کنند، حمایت خواهد کرد.

درگزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا همچنین سرکوب و کشتار مردم توسط حکومت سوریه انتقاد شده است.

جان سولیوان در این زمینه گفته است: سراسر جهان از آزار و شکنجه های هولناک حقوق بشر در سوریه، از جمله فروریختن بمب های بشکه بر سر شهروندان، حملات به بیمارستان ها و گزارش های گسترده ای از تجاوز و سوء استفاده توسط نیروهای حکومت سوریه آگاه است.

در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۶ به شدت ازمحدود شدید آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان، تجمع، مذهب و رسانه‌ها انتقاد شده بود.

وزارت خارجه آمریکا در آن گزارش با انتقاد از رویکرد حکومت ایران در قبال اقلیت‌های دینی و مذهبی گفته بود، طی سال ۲۰۱۶ حکومت ایران علیه زنان، اقلیت های دینی و قومی و همجنسگرایان خشونت بکار برده است.