شنبه , ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر سید مصطفی آزمایش؛ هم اکنون مبنای اکثر گزارشهای مجامع بین المللی، گزارشهای دقیق دکتر احمدی نژاد از ضعف قوه قضائیه است

دکتر سید مصطفی آزمایش؛ هم اکنون مبنای اکثر گزارشهای مجامع بین المللی، گزارشهای دقیق دکتر احمدی نژاد از ضعف قوه قضائیه است

دکتر سید مصطفی آزمایش حقوق دان، نویسنده کتاب «پژوهشی نوین در ارتباط با قرآن مجید» و مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»، در برنامه ای که برای پخش در اختیار شبکه جهانی «دُرّتی وی» قرار گرفته است با اشاره به فعالیتهای «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در دو هفته گذشته در پارلمان اروپا در دفاع از ارزشهای انسانی و حقوق بشری گفت؛ ستاد حقوقی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در نشستهای خود با اعضای موثر پارلمان اروپا و ارائه گزارشها و مستندات غیر قابل انکار «نقض مستمر حقوق بشر در ایران»، ضعف ماهوی و فطری قوه لگدمال شده قضایی را مورد بررسی قرار دادند.

مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در بخشی از این برنامه گفت: مبنای اکثر صحبتها و گزارشهای مجامع حقوقی بین المللی، اپوزیسیون خارج از کشور نیست، بلکه سخنان و گزارشهای دقیق رئیس جمهور دولت نهم و دهم به عنوان یکی از مدیران ارشد نظام حاکم بر ایران، از ظلم و ستمی است که در قوه قضائیه ایران صورت می گیرد، مهمترین تکیه گاه حقوق دانان دنیای آزاد در حال حاضر سخنان و گزارشهایی است که دکتر محمود احمدی نژاد به صورت انقطاع ناپذیر از تهران، امامزاده صالح و حرم شاه عبدالعظیم به گوش جهانیان می رساند، که البته مشتی از خروار است.

این حقوق دان در ادامه افزود؛ تا هنگامی که آقای دکتر احمدی نژاد به این افشاگریها در ارتباط با «نقض گسترده حقوق مردم ایران» توسط قوه قضائیه ادامه می دهد، نیاز رجوع به منابع دیگری نیست، آقای احمدی نژاد در سیستم مدیریتی کشور کم کسی نیست و همه مردم به یاد دارند که در همان نماز جمعه به یادماندنی در سال ۱۳۸۸ رهبر نظام حاکم گفت، نظر آقای احمدی نژاد به نظر ایشان از نظر دوست پنجاه ساله شان آیت الله رفسنجانی، نزدیکتر است.

دکتر سید مصطفی آزمایش با اشاره به بخشی از سخنان آقای احمدی نژاد که می گوید «قوه قضائیه هر کسی را که می خواهد بدون دلیل و مدرک بازداشت کرده و هر تهمتی که لازم بداند به آن شخص میزند» گفت؛ به عنوان مثال در حوادث ۳۰ بهمن در خیابان پاسداران شخصی پشت اتوبوس نشست و سه نفر را زیر گرفت، تمامی دلایل، اسناد، شواهد و مدارک ثابت می کند که راننده، جوانی با موهای تیره و مجعد بوده است، ولی می بینیم که قوه قضائیه یک نفر را که سر آن تاس است و چند ساعت قبل از حادثه «اتوبوس دیوانه»، ضرب و شتم شده و در حالت بیهوشی به بیمارستان منتقل شده بود را به عنوان راننده «اتوبوس دیوانه» معرفی می کنند، و تنها دلیل قاضی و دادستان دادگاهی «که فاقد همه ضوابط لازم برای انجام یک محاکمه جنائی است» این می باشد که «محمد ثلاث» تنها شخصی است که در میان بازداشت شدگان دارای «گواهینامه پایه یک» است!

نویسنده کتاب «پژوهشی نوین در ارتباط با قرآن مجید» با شرح شرایط دادگاه تشکیل شده برای آقای محمد ثلاث گفت؛ احتیاج به اپوزیسیون خارج از کشور نیست، همین جنایتها و دروغهایی که در دادگاهها، علیه مردم بی گناه و ستمدیده صورت می گیرد و توسط مدافعان حقوق بشر در مجامع بین المللی بازتاب داده می شود، کافی است، افکار عمومی بین المللی را نمی توان فریب داد، هیچ دشمن قسم خورده ای نمیتوانست ضربه ای را که امثال «محسن اراکی ها، علم الهدی، محمد رضا نقدی، احمد خاتمی ها، ابراهیم رئیسی و دولت در سایه اش» به قوه قضائیه و در نتیجه به کل نظام در سطح بین المللی زدند، وارد کند که البته عواقب بسیار وخیمی در پیش خواهد داشت.