سه شنبه , ۲۷ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » انتقادهای مشابه بایکدیگر از زبان آقای دکترمحموداحمدی نژاد و آقای مصطفی تاجزاده برعلیه فربهی جایگاه رهبری در اداره سراسر ارگانهای انصابی و به اصطلاح انتخابی!! کشور!!!

انتقادهای مشابه بایکدیگر از زبان آقای دکترمحموداحمدی نژاد و آقای مصطفی تاجزاده برعلیه فربهی جایگاه رهبری در اداره سراسر ارگانهای انصابی و به اصطلاح انتخابی!! کشور!!!

به گزارش مشرق؛ یک کاربر توییتر با انتشار دو نقل قول، یکی از سخنرانی روز گذشته محمود احمدی نژاد در یک مسجد و دیگری توییتی از مصطفی تاجزاده از محکومان امنیتی، مدعی شد که این دو  در یک جهت انتقادی نسبت به فربهی جایگاه رهبری،  حرکت می‌کنند.

اتحاد احمدی‌نژاد با تاجزاده