یکشنبه , ۶ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » فرهنگ » سیارات منظومه شمسی از بقایای ده ها “پیش سیاره” تشکیل شده اند!

سیارات منظومه شمسی از بقایای ده ها “پیش سیاره” تشکیل شده اند!

بی بی سی فارسی به نقل از نشریه “ارتباطات نیچر” : منجمان نتیجه گیری کرده اند که یک سنگ آسمانی حاوی الماس که در سال ۲۰۰۸ در جو زمین متلاشی شد تکه ای از یک سیاره مفقود متعلق به دوران اولیه منظومه شمسی است. این محققان با استفاده از دستگاه های وضوح بالا ترکیب الماس به دام افتاده در داخل سنگ را اندازه گرفتند.تکه های متلاشی شده آن در صحرای نوبیان در شمال سودان پخش شده بود.این سیاره میلیاردها سال قبل در مرحله تشکیل بود که در اثر برخورد با سایر اجرام متلاشی شد. براساس این نظریه اگر روند شکل گیری سیاره ادامه می یافت به اندازه عطارد یا مریخ می شد. فشارهای لازم برای تولید الماسی از این نوع فقط در سیاراتی در این ابعاد ممکن است.

محققان در این مقاله می نویسند که اندازه گیری های آنها “اولین شواهد قانع کننده از وجود چنین جسم بزرگی که بعدا ناپدید شد را به دست می دهد.”این یافته همچنین تقویت کننده این نظریه است که سیارات امروزی منظومه شمسی از بقایای ده ها “پیش سیاره” تشکیل شده اند.