یکشنبه , ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
صفحه اول » تصویری » دکتر سید مصطفی آزمایش؛ ریشه های تاریخی توطئه در “نظام حاکم بر ایران” بر علیه درویشان

دکتر سید مصطفی آزمایش؛ ریشه های تاریخی توطئه در “نظام حاکم بر ایران” بر علیه درویشان

دومین گزارش دکتر سید مصطفی آزمایش حقوق دان و مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از پارلمان اروپا در ارتباط با فعالیتهای و ملاقاتهای تیم حقوقی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» با نمایندگان اتحادیه اروپا در مورد صدور حکم ظالمانه اعدام برای درویش محمد ثلاث و حصر خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله نعمت اللهی گنابادی

مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در بخشی از این برنامه که در پارلمان اروپا تهیه و برای پخش در اختیار «در تی وی» قرار گرفته با اشاره به توطئه سیاهی که بر علیه دراویش سلسه نعمت اللهی گنابادی در حال اجرا است گفت؛ دشمنان فقر و عرفان بر اساس توطئه ای شوم و سیاه می خواهند آقای محمد ثلاث را با اتهام سراسر کذب قتل عمد سه نفر از نیروهای ناجا اعدام کنند، سپس کلیه پیروان مکتب درویشی را در این آتش بسوزانند و ریشه تصوف و عرفان را خشک کنند.

دکتر آزمایش در ادامه افزود؛ این توطئه اجزایی مانند یک پازل دارد، یک روز برائت جمع می کنند، روز دیگر بافتنه انگیزی در میان دراویش تفرقه ایجاد می کنند و عده ای از دراویش را بر علیه عده ای دیگر برمی انگیزند، ولی هدف از همه این کارها این است که رابطه پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی را با قطب این سلسله قطع کرده و آقای دکتر نورعلی تابنده را در حصر خانگی نگاه دارند، و در بیرون دراویش را بازداشت کرده و زیر شکنجه قرار دهند، تا توبه کرده و از درویشی دست بردارند، و این توطئه سیاه به زمان شخصی موسوم به آیت الله خوشوقت بر می گردد که فتوا داد دراویش جماعتی مردود هستند و باید حتی سبیل آنها را تراشید.

دکتر سید مصطفی آزمایش با بیان این که «این فشارهای روز افزون بر دراویش بر اساس یک توطئه کهنه است که هم اکنون احیا شده و هر روز بر روی شعله های آن بنزین می ریزند» هشدار داد؛ در این روزهایی که دشمنان فقر و درویشی بیدارتر و فعال تر از همیشه هستند تا دراویش را ریشه کن کنند، زمان خوابیدن، انفعال و استخاره کردن نیست، امروز که دیگرانی مانند نمایندگان اتحادیه اروپا که شناختی هم از درویشی و درویشان ندارند با صدای بلند به این ظلم آشکار اعتراض می کنند، باید بیدار تر و هشیارتر از همیشه در صحنه بود.