یکشنبه , ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
صفحه اول » تصویری » ژرار دوپره «نماینده پارلمان اروپا از بلژیک و نایب رئیس مجمع پارلمانی اروپا و آمریکای لاتین» ضمن محکوم کردن حکم ظالمانه اعدام محمد ثلاث، خواهان آزادی دکتر نورعلی تابنده از حصر خانگی شد.

ژرار دوپره «نماینده پارلمان اروپا از بلژیک و نایب رئیس مجمع پارلمانی اروپا و آمریکای لاتین» ضمن محکوم کردن حکم ظالمانه اعدام محمد ثلاث، خواهان آزادی دکتر نورعلی تابنده از حصر خانگی شد.

ژرار دوپره: نماینده پارلمان اروپا از بلژیک و نایب رئیس مجمع پارلمانی اروپا و آمریکای لاتین در پیامی که مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ در پارلمان اروپا در ارتباط با سرکوب دراویش گنابادی داد گفت: من حکم اعدام محمد ثلاث را محکوم کرده و خواهان آزادی دکتر نورعلی تابنده از حصر خانگی هستم.

ژرار دوپره در پیام خود گفت: پرونده سازیهای اخیر علیه دراویش سلسله گنابادی یک نمونه آشکار از سرکوب شهروندان ایران به دلیل اعتقاد و اندیشه و نقض مستمر حقوق بشر توسط رژیم ایران است.

نماینده پارلمان اروپا از بلژیک در ادامه افزود: یکی از دراویش گنابادی به نام محمد ثلاث با اتهام دروغین «رانندگی اتوبوسی که منجر به مرگ سه نفر شده»، به اعدام محکوم شده است، علاوه بر این اکنون ۵۴ روز از حصر خانگی قطب سلسله نعمت اللهی گنابادی دکتر نورعلی تابنده می گذرد، آقای دکتر نورعلی تابنده در سن ۹۱ سالگی از شرایط خاص پزشکی رنج می برد، وی به مراقبتهای ویژه و رسیدگیهای فوری نیاز دارد.

نایب رئیس مجمع پارلمانی اروپا و آمریکای لاتین در پارلمان اروپا گفت؛ من از دولت ایران می خواهم که هر گونه نقض حقوق بشر در ایران را متوقف کند.

آقای دوپرده در پایان گفت: من حکم اعدام محمد ثلاث را محکوم کرده و خواهان آزادی دکتر نورعلی تابنده از حصر خانگی هستم.