یکشنبه , ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پیام دکتر سید مصطلفی آزمایش به سپاهیان و بسیجیان؛ کارگزارن نفوذی در نهادهای امنیتی، دشمنان قسم خورده آیت الله خمینی هستند

پیام دکتر سید مصطلفی آزمایش به سپاهیان و بسیجیان؛ کارگزارن نفوذی در نهادهای امنیتی، دشمنان قسم خورده آیت الله خمینی هستند

پیام دکتر سید مصطلفی آزمایش به سپاهیان و بسیجیان؛ کارگزارن نفوذی در نهادهای امنیتی، دشمنان قسم خورده آیت الله خمینی هستند

دکتر سید مصطفی آزمایش نویسنده کتاب «پژوهشی نوین در ارتباط با قرآن مجید» و مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»، در برنامه ای تصویری که به منظور «روشنگری» تهیه و برای انتشار در اختیار شبکه جهانی «دُرّتی وی» قرار دادند، سپاهیان وبسیجیانی که هنوز به آیت الله خمینی ارادت می ورزند را مورد خطاب قرار داد و در این برنامه نیم ساعته به واکاوی دشمنی «کارگزارن نفوذی در نهادهای امنیتی حکومت ایران»، با آیت الله خمینی و جهان بینی وی پرداخت.