یکشنبه , ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
صفحه اول » تصویری » قطعه ای منظوم در بیان اشتیاق درونی!

قطعه ای منظوم در بیان اشتیاق درونی!

آئینه را  هجومِ صُوَر  پایمال کرد …