جمعه , ۴ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » غلیان بخار معده و سروصدای شکم، در قاموس محمدرضانقدی، مهدی طائب، ابراهیم رئیسی و احمدعلم الهدی “بمب خبری” تعبیر میشود!

غلیان بخار معده و سروصدای شکم، در قاموس محمدرضانقدی، مهدی طائب، ابراهیم رئیسی و احمدعلم الهدی “بمب خبری” تعبیر میشود!

خاک برسر مدیران بیشعوری که بیت المال را هزینه این نامردمان میکنند!

هرکسی  ادعا کند که میفهمدکه درمتن زیر – که در حلقه اعضای فرقه منقلیه از میان دود و دم بنگ و وافور به مزدور ملعونی موسوم به محمرضا رضوی توسط شیاطین القاء شده چه مطلبی وجوددارد- خودش را به قسمت بیماران حاد روانی در تیمارستان چهرازی معرفی کند!

فرقه نیوز, [08.04.18 10:36]
#افشاگری

سوء استفاده از نام #بزرگان_سلسله با به میدان آمدن #آقای_دوربینی دراویش!

متاسفانه شرایط فعلی سلسله #صوفیه_گنابادیه به نحوی است که افراد #شهرت_طلب در حال ماهی گیری از آب گل آلود هستند و برای رسانه ای شدن خود دست به هرکاری میزنند. در این بین یکی از دراویش که باید از وی به عنوان #آقای_دوربینی دراویش یاد کرد با سوء استفاده از نام بزرگان سلسله در حال اغفال دراویش است.

شخص مذکور که روزی خود را به #مولازاده ها میچسباند و روز دیگر با انتشار #چت_ساختگی ادعا میکرد #رجل_سیاسی با وی ارتباط دارند و اخبار سلسله را از وی جویا میشوند، این روزها با #خط_دهی مصطفی آزمایش #ماذون_طرد شده صوفیه گنابادیه در حال سوء استفاده از اعتبار #شیوخ است.

آقای دوربینی در روز جمعه ۱۰ فروردین ۹۷ به ظاهر با #رسول_محجوبی ارتباط برقرار میکند و در چند نوبت ادعا میکند فرزند #مرتضی_محجوبی با وی تماس برقرار کرده و… . بخش تصوف #فرقه_نیوز بعد از تایید ارتباط آقای دوربینی دراویش و #مصطفی_آزمایش به انتشار عکس مکالمه فوق پرداخت تا علاوه بر قدرت نمایی #پرده از برنامه جدید #ماذون_طرد شده بردارد.

تاخیر در انتشار این #افشاگری فقط به خاطر برقراری ارتباط با #رسول_محجوبی و ارزیابی نهایی فرقه نیوز از این حرکت پیچیده #مصطفی_آزمایش بود. باتوجه به پیام ارسالی بخش تصوف فرقه نیوز به رسول محجوبی، منتظر پاسخ فرزند شیخ صوفیه گنابادیه هستیم تا بار دیگر به صورت مستند به انتشار اخبار بپردازیم.

البته جناب مهندس #جذبی شیخ تهران به راحتی میتوانند به میدان آمدن #آقای_دوربینی دراویش را از سوی مصطفی آزمایش تحلیل کنند زیرا ایشان شناخت کافی از #آقای_دوربینی دراویش دارند و میدانند وی برای مطرح شدن و رسانه ای شدن حاضر است دست به هرکاری بزند و بزرگان سلسله را قربانی #شهوت_شهرت خود کند.

ان شاء الله بعد از #پاسخ رسول محجوبی به انتشار مستندات خود خواهیم پرداخت تا بار دیگر چهره حقیقی #ماذون_طرد شده برای همگان نمایان شود.

http://www.ferghenews.com

📲ارسال اخبار و گزارشات
@sofiyenews_ir