چهارشنبه , ۲۸ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » حقوق بشر » سپنتا نیکنام: موضوع دیگر سپنتا نیست، موضوع حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران است

سپنتا نیکنام: موضوع دیگر سپنتا نیست، موضوع حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران است

تا زمانی که تکلیف ماجرای عضویت اقلیت ها در دوره های بعد شورای شهر مشخص نشود به شورای شهر نمی روم. موضوع دیگر سپنتا نیست، موضوع حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران است.