چهارشنبه , ۵ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » مقالات » حشمت اله طبرزدی : «سیاست تبعیض گرایانه علیه هم میهنان عرب، محکوم است»

حشمت اله طبرزدی : «سیاست تبعیض گرایانه علیه هم میهنان عرب، محکوم است»

رژیم فرقه گرا و استبدادی حاکم بر ایران،در تفرقه افکنی در بین طبقات گوناگون اجتماعی،به اندازه ای راه افراطگری را پی گرفته است که امنیت ملی ما را دچار خطر جدی کرده است.
مردم ایران از هر جنسیت،مذهب، عقیده،زبان و گرایش، اما با یکدیگر زیست مسالمت امیز دارند. هم میهنان عرب،در کنار هم میهنان فارس،بختیاری و لر خود، طی صد ها سال،زندگی برادرانه داشته و نزاعی در بین نبوده است. همگی قبول کرده اند که،ایران متعلق به همه ی ایرانیان با هر زبان و تمدن است.اما دستگاه رسمی تبلیغی رژیم در اقدامی مشکوک،تفرقه افکن و تحریک امیز یک رنگ از رنگین کمان اقوام بزرگ ایرانی را حذف می کند.
هم میهنان عرب به دلیل تعلق خاطر شدید به میهن خود ایران،دست به اعتراض مدنی در برابر نادیده گرفتن انها در نقشه ی ایران بزرگ میزنند اما با باتوم و زندان، روبرو میشوند.
مگر این ملت ستمدیده چه خواسته اند که اینگونه با انها رفتار میشود؟ایا رژیم می خواهد با این تحریک و سرکوب،عملا جنگ قومی راه بیندازد تا ضرورت وجود خود از طریق سرکوب را یاد اور شود یا میخواهد، مسئله ی اصلی که فقر،عقب نگهداشتگی،بیکاری و الودگی هوا در خوزستان است را به حاشیه براند؟
حتم دارم اقوام ایرانی به ویژه قوم عرب،به این نکته ی مهم توجه دارد که اخوت قومی در بین ساکنین شهرهای عرب نشین را قربانی سیاست های تفرقه افکن رژیم نسازد.

حشمت اله طبرزدی- سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران.

۱۲ فروردین ۱۳۹۷ خورشیدی

@heshmattabarzadi