سه شنبه , ۱۴ تیر ۱۴۰۱
صفحه اول » فضای سایبری » نقص پیام رسان داخلی ایتا

نقص پیام رسان داخلی ایتا

در حالیکه این روزها بحث داغ فیلترینگ تلگرام در میان است؛ شاهد نواقص عمده پیامرسانهای حکومتی هستند بنحوی که حتی کسانیکه کمترین اطلاعاتی از شیوه برنامه های پیامرسان دارند در کسری از ثانیه می توانند این نواقص را شناسایی و اطلاعرسانی عمومی کنند.

در آخرین این موارد ، پیامرسان داخلی آیتا ، مورد واکاوی جوانان هوشمند ایرانی قرار گرفت و باگ اطلاعاتی آن مشخص شد.

بنحوی که پیام رسان داخلی ایتا اغلب کدهای خود را از پیام رسان ویسپی کپی کرده است و در موادری هم یادشان رفته که نام ویسپی را از میان کدهای خود پاک کنند .