چهارشنبه , ۲۸ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » جیره خوارانِ “فرقه منقلیه” در کارگاه لافزنی، ترقهء نم کشیدهء از صدا افتاده را به عنوان “بمب خبری” در بوق میکنند!

جیره خوارانِ “فرقه منقلیه” در کارگاه لافزنی، ترقهء نم کشیدهء از صدا افتاده را به عنوان “بمب خبری” در بوق میکنند!

کانالهای بیخبر ضد تصوف – که مُدام  خود را به عنوان پایگاه خبررسانی  به اصطلاح “دراویش سنتی اهل تعامل”    جا میزنند و عکسها و کلیپها و نوارهای صوتی و تصویری  درویشها را با سرقت و به منظور بازاریابی اینترنتی؟؟!!  منتشر میکنند، با پخش یک شایعه دروغ، دُمِ خودشان رادستی دستی به تله انداخته  ودست خالیشان را باناشیگری وپَخمگی  رو کردند!!

این شایعه – که کانالهای کذّاب و جاعل ضدتصوف آن رابه عنوان یک “بمب خبری” طرح و درباره آن با آب و تاب قلابی  و عوامفریبانه نوشته اند:       ”  بعد از یک ماه تلاش شبانه روزیِ تیم رصد خبرگزاری صوفیه، رابطِ” گروهک مجذوبان” و”اقطاب مدرن”  شناسایی شد و شکار تله اطلاعاتی “فرقه نیوز” شد”،   یک کانال دروغی و معدوم و لاشئء میباشد.

این نکبت زده های بیچاره، برای آن که دست خالی خودشان را مخفی کنند، با طرح یک آدرس تلگرامی که اصلا وجود خارجی ندارد و قرار دادن سه تصویر مخدوش، مدعی شده اند که یک ماه رصد اطلاعاتیشان نتیجه داده و موفق  به شناسایی یک “فرد رابط” – که اصلا وجودخارجی ندارد- بین “گروهکِ مجذوبان” ؟؟!! و”اقطاب مدرن”؟؟!! شده اند!

خاک برسر مدیرانی که در بیخبری   بیت المال را هزینه یک ماههء چرسیهایی میکنند که دور منقل وافورکشی حلقه میزنند و در میان دود و دم، رصد اطلاعاتی میکنند! همین!