چهارشنبه , ۲ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » این جماعت مفلوک “چرسی- بنگی”هایِ “تکفیری- داعشی” برای یک لقمه ساندویچ و یک جرعه ساندیس روح و جسم خودشان را به شیطان رهن تصرف میدهند. هیهات مماتوعدون!

این جماعت مفلوک “چرسی- بنگی”هایِ “تکفیری- داعشی” برای یک لقمه ساندویچ و یک جرعه ساندیس روح و جسم خودشان را به شیطان رهن تصرف میدهند. هیهات مماتوعدون!

حلقه ورشکسته فاسدین مفسد و مفسدین فاسد که در مکتب شیطان فرمولهای خالیبندی و”هجو” گویی آموخته اند، به علت کودنیِ جبلّی، بیشتر از ارتفاع پرواز پشه و مگس نمیتوانند اوج بگیرند! لاطائلات متناقض میگویند که فقط نشانه ذهن بیمارشان است.

خاک برسر مدیرانی که بیت المال را هزینه لاطائلات این الوات و اراذل میکنند!

کانال تلگرامی تکفیریهای کینه توز و دشمنان قسم خورده تصوف وعرفان موسوم به “فرقه نیوز” که مدتی است زبونانه دست و پا میزند تا با شیادی و از روی مکر و ریا  سنگ درویشهای سنتی تعاملگرا را به سینه بزند!!! در ادامه اوهام بافیهای خودش نوشته:

 

ماذون طرد شده؛ این آیدی اصلا وجود خارجی ندارد! برای اثبات ادعای کذب  مصطفی آزمایش فقط کافی است این آیدی را بررسی کنید تا مشخص شود قطب مدرن مجذوبان با دروغ چگونه به دست و پازدن افتاد.