پنجشنبه , ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » دانش و تکنولوژی » منشأ شرّ و بدی در مغز انسان کجا پنهان شده است؟

منشأ شرّ و بدی در مغز انسان کجا پنهان شده است؟

متخصصان مغز و اعصاب به کشف لکه ای تاریک در مغز قاتلان و مجرمان  دست یافته اند.

اسکن مغزی از اشخاصی که دارند سوابق جنایی و خشونت هستند حاکی از حضور لکه ای تاریک در بخش فوقانی مغزشان در نقطه ای است که پیشانی قرار دارد.

دانشمندان آلمانی شرّ و بدی را به سه دسته طبقه بندی می کنند.

یک متخصص مغز و اعصاب آلمانی ادعا می کند به کشف منطقه ای در مغز قاتلان ، خشونت طلبان و دزدان دست یافته که منشأ شرّ و بدی است.

دکتر جرارد روت (Dr Gerhard Roth) دانشمند اهل بِرِیمن (Bremen) وجود «لکه شیطانی» در مغز در ناحیه پیشانی را تأیید می کند که قشر تاریکی را در نتیجه تابش اشعه ایکس (X) ظاهر می سازد.

این دانشمند آلمانی، تحقیقاتش بر روی مجرمینی که به جرم خشونت و تجاوز با جرائم سنگین کیفری و جزایی سالیان سال محکوم شده اند را بنا به درخواست دولتمردان آلمانی انجام داده است.

وی گفت : «ما برای این مجرمین ، فیلمهای کوتاهی را بنمایش گذاشتیم و از این طریق به اندازه گیری امواج مغزی آنها پرداختیم.»

وی ادعا می کند «هر بار که صحنه هایی خشن و بی رحمانه به نمایش در می آمد ، این اشخاص هیچ واکنش احساسی ای از خود بروز نمی دادند ،بویژه در آن بخش از مغز که عموما افراد حس همدردی و بغض را به منحصه ظهور می گذارند؛ در مغز این اشخاص هیچ اتفاقی رخ نمی داد.»

این دانشمند آلمانی می گوید : «جِرمِ تاریک در بخش فوقانیِ مغز ِتمامی افرادی که دارای سوابق جنایی و خشن هستند ، وجود دارد.»

این محقق آلمانی می گوید که نتیجه تحقیقاتش وی را به این باور رهنمون می شود که برخی از جنایتکاران دارای « انگیزه های ژنتیکیِ»تمایل به خشونت هستند.

وی می افزاید : «وقتی شما نگاهی به اسکن مغزی متجاوزین و جانیان که دارای سوابق جنایی-کیفری سنگین هستند می کنید، تقریبا همیشه متوجه کاستی های شدیدی در قسمت فوقاتی مغز در زیر پیشانی می شوید.»

مواردی وجود دارد که در اثر تومور مغزی و یا جراحت در این منطقه و پس از عمل جراحی در منطقه مذکور ، برای برداشتن و از بین بردن تومور ، این فرد به شکلی کاملا عادی بر می گردد.

دیکتارهایی نظیر ادولف هیتلر و جوزف استالین ، در دسته بندی سوم این محقق آلمانی قرار دارند.

در این منطقه از مغز یعنی جایی که این کمبود فیزیولوژیکی وجود دارد ، برخی از ترکیبات نظیر سروتونین در قسمتی که پشت پیشانی قرار دارد ؛ بطور مؤثر عمل نمی کند.

«اما بطور قطع می توان گفت که این قسمت از مغز ، مخفی گاه شرّ و بدی است»

البته این ناشی از یک عملکرد ارادی نیست ؛ مغز تا حدودی می تواند برخی از گرایشات برای بروز خشونت را جبران کند و هنوز بدرستی از نحوه عملکرد آن اطلاع نداریم.

«اما وقتی جوانانی را می بینم که دارای تأخیر در نحوه رشد و توسعه مغز در قسمت های فوقانی مغز (پیشانی) هستند می توان گفت که ۶۶ % احتمال آنکه با جانیان و متجاوزین آینده روبرو هستیم افزایش می یابد.»

این شیوه کمک می کند تا بتوان براحتی رفتارهای ضداجتماعی (ضد بشری و ضد انسانی) را در اشخاصی که دارای این نواقص هستند، تشخیص داد.

دکتر روت اعلام می کند که دو جنایتکار بهم شباهت عینی ندارند.

وی آنها را به سه گروه تقسیم بندی می کند :

۱– دسته اول کسانی هستند که بلحاظ روانی سالم هستند ، این افراد در محیطی رشد می یابند که خشونت ، دزدی ، قتل و جنایت عادی بنظر می رسد. (عوامل محیطی مؤثرند)

۲– دسته دوم کسانی هستند که بلحاظ روانی دارای اختلالات جنایی هستند و دنیای پیرامونشان را تهدیدی برای خود تلقی می کنند. یک نگاه غلط ، یک حرکت اشتباه ، می تواند محرک آنها برای یک جنایت باشد.

٣– دسته سوم ، بیماران روانی ای هستند که دچار اختلالات جدی روانی اند؛ که  از میان آنها دیکتاتورهایی نظیر هیتلر و یا استالین بروز می کنند.

این محقق آلمانی معتقد است که بسیاری از این جانیان ، جنایتکار متولد نشده اند و شرایط محیطی باعث بدتر شدن و سمت و سو بخشیدنشان بسوی بدی شده است.

این محقق آلمانی در پایان می افزاید : «کارشناسان ، موفق به تشخیص تعدادی از این اشخاص در سنین کودکی شده اند. این یک وظیفه اجتماعی و مدنی است که شرایطی را ایجاد کند تا این کودکان و خانواده هایشان در عنفوان جوانی مورد حمایت گسترده اجتماعی قرار گیرند، پیش از آنکه زمینه برای انکه به جنایتکار و یا متجاوز تبدیل شوند فراهم شود. »

دکتر روت یکی از معروف ترین متخصصین مغز و اعصاب در آلمان است و از پیشتازان نهضت مقابله با جرم است که سالیان و سال از تحقیقات و مبارزاتش را به این موضوع اختصاص داده است.

ترجمه اختصاصی : شبتاب 

منبع : دیلی میل