شنبه , ۱۳ آذر ۱۴۰۰
صفحه اول » حیات وحش » رفتار مورچگان نسبت به همنوعانشان، نمونه ای است از یک عمل «جوانمردی»!

رفتار مورچگان نسبت به همنوعانشان، نمونه ای است از یک عمل «جوانمردی»!

مورچگان به شيوه اي دست يافته اند كه در پي آن قادرند با استفاده از تكنيك خاص مجروحان و آسياب ديدگانشان را كه در يك نبرد يا حادثه دچار جراحات شده اند شفاعت بخشند.
 
اختصاصی شبتاب : نوعي مورچه در آفريقا وجود دارد كه با رفتارش ، جوانمردي از خود بخرج ميدهد.
 
اين مورچه ويژگي اش اين است كه براي تهيه آذوقه به شكار مي رود.
 
در جريان يافتن آذوقه براي بقا ، بسيار پيش مي آيد كه تعدادي از آنها دچار آسيب يا قطع عضو مي شوند كه منجر به وارد آمدن جراحات بر آنها مي شود.
 
محققان در نتيجه تحقيقاتشان بر روي اين نوع از بی مهرگان به اين نتيجه رسيده اند كه مورچگانی كه در جريان اين نبرد براي تأمين آذوقه و مايحتاج توسط موجودات يا حشرات ديگر آسيب مي بينند، توسط ديگر مورچگان كه بعضا جثه اي بزرگتر دارند به آشيانه حمل مي شوند.
 
در آشيانه ، مورچگان پرستار علاوه بر التيام بخشيدن آسيب ديدگان، به مداوي زخمها و جراحات آنها از طريق ليس زدن (براي مرهم گذاشتن) بر جراحات آنها مي پردازند.
 
اين رفتار كه به يك رفتار پزشكي شبيه است به مورچه آسيب ديده اين امكان را ميدهد كه جراحاتش درمان شود چراكه در بزاق دهان مورچه تركيبي از نوعي آنتي بيوتيك وجود دارد.
 
استفاده از اين شيوه به مورچه مجروح شانس آنرا مي دهد كه به شيوه اي معجزه آسا به حياتش ادامه دهد و از مرگ محتوم رهايي يابد.
 
بدين ترتيب ريسك مرگ براي مورچه آسيب ديده از ٨٠٪ تا ١٠٪ كاهش مي يابد.