چهارشنبه , ۵ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » حقوق بشر » بیانیه اقدام عاجل سازمان عفو بین الملل در ارتباط با سرکوب گسترده دراویش گنابادی و اعتصاب غذای 8 تن از دراویش در زندان

بیانیه اقدام عاجل سازمان عفو بین الملل در ارتباط با سرکوب گسترده دراویش گنابادی و اعتصاب غذای 8 تن از دراویش در زندان

سازمان عفو بین الملل در «بیانیه اقدام عاجل» که در ارتباط با سرکوب دراویش گنابادی و اعتصاب غذای ۸ تن از آنها صادر کرد، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دراویش شد.

 

به گزارش شبتاب نیوز، در ادامه واکنشهای بین المللی به سرکوب گسترده دراویش در سراسر کشور و حصر خانگی آقای دکتر نور علی تابنده قطب دراویش گنابادی؛ این بار سازمان عفو بین الملل مورخ ۹ فروردین ۱۳۹۷ با صدور «بیانیه اقدام عاجل» نسبت به وضعیت وخیم دراویشی که «در اعتراض به شدید ترین شکنجه های قرون وسطایی در زندانها برای اخذ اعترافات اجباری علیه خود، لگد مال کردن ابتدایی ترین حقوقشان و تهدید یکی از دراویش با نام عباس دهقان، به تجاوز به همسرش در برابر چشم وی در صورت عدم همکاری با نیروهای امنیتی»، از روز ۷ فرودین ۱۳۹۷ اعتصاب غذا کرده اند، هشدار به اقدام عاجل داده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دراویش زندانی شده است.

روز ۹ فروردین ۱۳۹۷ سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با شرح وضعیت وخیم دراویش تحت شکنجه در زندانهای ایران و ذکر نام ۸ تن از آنها که هم اکنون در اعتراض به شکنجه های قرون وسطایی برای اخذ اعترافات اجباری از تاریخ  ۷ فرودین ۱۳۹۷ دست به اعتصاب غذا زده اند؛ از نهادهای بین المللی حقوق بشری، سیاسی و دولتمردان و فعالان سیاسی و حقوق بشری کشورهای مختلف درخواست کرد که از مسئولان نظام حاکم بر ایران، آزادی فوری و بی قید و شرط دراویش زندانی را مطالبه کنند، همچنین اطمینان حاصل نمایند تا هنگامی که این دراویش در زندان می باشند از حق دسترسی به وکیل و مراقبتهای پزشکی برخوردار و از شکنجه و بدرفتاری با آنها اکیدا پرهیز شود.

سازمان عفو بین الملل همچنین درخواست کرده که تحقیقات و بررسیهایی دقیق، فوری و مستقل در ارتباط با شکنجه زندانیان و بدرفتاری با آنها زیر نظارت و بازرسی نهادهای بین المللی انجام گیرد.

مطالبه آخر سازمان عفو بین الملل، انجام تحقیقات دقیق و مستقل در ارتباط با سرکوب دراویش گنابادی و محاکمه عاملان این سرکوب در دادگاههای عادلانه است.

نام دراویشی که در بیانیه سازمان عفو بین الملل «با این عنوان که از  ۷ فرودین دست به اعتصاب غذا زده اند»، ذکر شده، به شرح زیر است:

۱-جواد خمیس آبادی ۲-کیانوش عباسزاده ۳-احمد موسوی ۴-نورعلی موسوی ۵-مهدی اسکندری ۶-امیر لباف ۷-میر صادق ۸-عباس دهقان

لازم به ذکر است که در بیانیه سازمان عفو بین الملل گفته شده که نیروهای امنیتی یکی از دراویش زندانی با نام عباس دهقان را تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری با آنها، به همسر وی در برابر چشمانش تجاوز خواهند کرد.

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8150/2018/en/