چهارشنبه , ۲۸ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » انتشار عکسهای جعلی فتوشاپی از آقای”درویش محمد ثلاث” در سایتهای ضد تصوف، ثابت میکند که دشمنان سلسله نمت اللهیه سلطانعلیشاهی طرح های شیطانی شومی برای برچیدن اساس مکتب تصوف و عرفان اسلامی از ایران در دست اجراء دارند!

انتشار عکسهای جعلی فتوشاپی از آقای”درویش محمد ثلاث” در سایتهای ضد تصوف، ثابت میکند که دشمنان سلسله نمت اللهیه سلطانعلیشاهی طرح های شیطانی شومی برای برچیدن اساس مکتب تصوف و عرفان اسلامی از ایران در دست اجراء دارند!

هشدار و اعلان خطر فوری!

با انتشار عکسهای جعلی فتوشاپی از درویش محمدثلاث با چفیه عربی، مشخص میشود که افسران جنگ نرم سپاه پاسداران درصددند تا عرفان و تصوف و مکتب فقر و درویشی و سلسله سلطانعلیشاهی گنابادی را به کشورهای بیگانه و اجانب منتسب نمایند و از اساس این طریقت کهن اسلامی را مورد تهدید قرار دهند!