یکشنبه , ۲ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » بین المللی » ستادحقوق بشر دولت آنگلا مرکل در آلمان با صدور بیانیه ای شدیداللحن سرکوب دراویش گنابادی در ایران را محکوم نمود!

ستادحقوق بشر دولت آنگلا مرکل در آلمان با صدور بیانیه ای شدیداللحن سرکوب دراویش گنابادی در ایران را محکوم نمود!

 

خانم بربل کوفلر، مسئول وزارت خارجه آلمان در امور حقوق بشر کابینه خانم آنگلا مرکل با انتشار بیانیه شدیداللحنی درمورد سرکوب دراویش گنابادی و نقض مستمر حقوق بشر و پایمال کردن حقوق پیروان تصوف ضمن اشاره به درگذشت آقای درویش محمد راجی در بازداشت و در زیر شکنجه دژخیمان، نسبت به گسترده شدن دامنه برخورد سیستماتیک نظام حاکم بر ایران با مسلمانان پیرو طریقت عرفان و تصوف اسلامی اتخاذ موضع نمود.

اتخاذ موضع شدیداللحن آلمان درحالی است که صاحب منصبان نظام ولایت فقیه علیرغم همه فشارهای سازمان های مستقل بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق شهروندی، و ستادحقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، و وزارتخارجه آمریکا و دولت کانادا، بازهم نمیخواهند دست از سرکوب دراویش – برگزاری جلسات مضحک محاکمات استالینیستی برای صدور احکام سنگین جزایی تا حد اعدام دراویش بیگناه، و وادار کردن آنها به اعترافات اجباری برعلیه خودشان – بردارند.