پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » تصویری » چرا سه جلسه دادگاه برگزار شده برای محاکمه  آقای ثلاث باطل است؟!

چرا سه جلسه دادگاه برگزار شده برای محاکمه  آقای ثلاث باطل است؟!

فیلمی از ارائه شهادت یک “بسیجی موتور سوار” به عنوانِ شاهدِ حاضر در صحنه درگیری – که توسط اتوبوس متعلق به “نیروهای انتظامی” زیرگرفته شده- بر بیگناهی آقای محمد ثلاث دلالت کامل دارد!

چرا سه جلسه دادگاه برگزار شده برای محاکمه  آقای ثلاث باطل است؟!

چرا محاکمه آقای محمدثلاث باید از سرِ نو تجدید شود؟!

صدور رای دادگاه برگزار شده به منظور محاکمه آقای محمدثلاث به ریاست “قاضی کشکولی” به علت فقدان استناد به گزارش عینی یک بسیجی از “گارد ویژه موتورسوار ضد اغتشاشِ ” حاضر در صحنه حادثه خیابان پاسداران و صدمه دیده در اثر تصادف با اتوبوس کاملا باطل و فاقد وجاهت شرعی و قانونی است!

یک عنصر بسیجی که خودش در ماجرای خیابان پاسداران حضور داشته در گفتگو با خبرنگاران شبکه موسوم به “تسنیم” -اطلاعات سپاه پاسداران-  از نکات بسیار صریح و روشن زیر پرده بر میدارد:

نیروهای بسیجی از ساعت یک بعد از ظهر با موتورهای خود در مجموعه گارد ضد اغتشاش سرگرم مانور آمادگی بوده و از ساعت سه بعد ازظهر به خیابان پاسداران اعزام شده اند.

باحضور و هجوم نیروهای بسیجی، دراویش حاضر در خیابان پاسداران، عقب رفته، از صحنه دور شده و رویارویی نکرده اند!

اتوبوسی از پشت سر عناصر بسیجی – یعنی از حوزه حضور سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی- با عناصر بسیجی برخورد کرده و آنها را زیر گرفته ومصدوم ساخته است.

شاهد عینی حاضر درصحنه حادثه که توسط اتوبوسی که توسط نیروهای انتظامی  سپاه پاسداران رانندگی میشده در پاسخ به پرسش خبرنگار به این صورت شهادت میدهد :  “والله ما داشتیم سمت آنها میرفتیم. یک دفعه عقب نشینی کردند. بعدش ما دو قدم اومدیم عقب. پشت سرم رو نگاه کردم. دیدم اتوبوسی به من خورده. داشتم بلند میشدم، دیدم نمیتونم. بعدشم دیدم توی بیمارستانم…”

این شهادت روشن و آشکار از عنصر بسیجی حاضر در صحنه نشان میدهد که:

اولا- آقای محمدثلاث از روی حقیقت بیان کرده که هیچ یک از موارد اتهام انتسابی را نمیپذیرد. چون همه آن اتهامات مبتنی بر دروغ است و مستند به هیچ سند و مدرکی نمیباشد.

ثانیا- راننده اتوبوس از پشت سر نیروهای بسیجی آنها را زیر گرفته. در حالی دراویش صلحجو در طرف مقابل نیروهای بسیجی بودند و از برخورد و رویارویی احتراز و پرهیز داشته اند.

ثالثا- دراویش و آقای محمدثلاث نمیتوانستند اتوبوسی را که از سمت محل حضور سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی به میان بسیجیها وارد شده رانندگی کرده باشند.

 

دادگاه آقای محمد ثلاث مخدوش است. زیرا در سه جلسه دادگاه به شهادت این شاهد عینی  استناد نشده و قاضی کشکولی در دادگاه سوم از احضار این شاهد عینی بسیجی امتناع نموده است!