سه شنبه , ۲۷ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یک مرکز دسیسه چینی موسوم به “پایگاه اطلاعرسانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها” گام دیگری برعلیه سلسله علیه نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی برداشت!

یک مرکز دسیسه چینی موسوم به “پایگاه اطلاعرسانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها” گام دیگری برعلیه سلسله علیه نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی برداشت!

سایت کذایی مزبور با انتشار اباطیلی برعلیه سلسله نعمت اللهیه گنابادی زیر عنوان “نقد باورهای دراویش گنابادی” به توضیح یک نشست شیطانی در دانشگاه صنعتی قم اعتراف و اذعان نمود!

در پی اغتشاشات اخیر به راه افتاده بر علیه دراویش گنابادی،  نهاد رهبری دانشگاه صنعتی قم اقدام به برگزاری سلسله جلساتی با عنوان بررسی دقیق تر باورها و اندیشه های دراویش گنابادی نمود.این جلسات که توسط یک آخوند تکفیری- داعشی موسوم به  دکتر لایقی ؟؟!! – یک فرد بیسواد و متعصب که از او به عنوان ” استاد برجسته تصوف”؟؟!! نام میبرند،  ارائه شد، حاوی مطالب شیطانی متعددی بود که برای ثبت در تاریخ در ذیل به آن اشاره می شود.

– عرفان، معنویت و ارادت به اولیای الهی از زیر بناهای بنیادین اسلام و بویژه تشیع است.
– ارادت ورزی اما آنگاه که از دایره معصومان (ع) خارج شده و افرادی که صلاحیت آن را ندارند مدعی مرادی و قطبیت و دستگیری شده اند آسیب هائی را به همراه داشته است.
– تاریخ عرفان و تصوف گواه آن است که این فرهنگ ضمن تولید و ارائه جنبه های درخشان در ساحت مباحث نظری، شخصیت های عرفانی، متون گرانسنگ ادبی و … آسیبها و انحرافاتی نظیر بی توجهی به شریعت، فردگرائی افراطی، و … را در خود داشته است.
– تصوف در دوره معاصر از مبانی قوی نظری تهی شده است و با گرته برداری صرف از ساختار صوفیانه و مراد و مریدی در جامعه شیعه آسیبهای متعددی را ایجاد کرده است.
– فرقه نعمت اللهی گنابادی دچار انحرافات متعددی از جمله تحریف مفهوم ولایت به اجازه و داخل کردن اقطاب خود در دایره معصومان (ع) تبدیل نظام صوفیانه به نظام فرقه ای، مغزشوئی مریدان به ادعای اوصاف معصومان برای خود و… است.
– در حوادث اخیر فرااستبداد صوفیانه که عنصر محوری در تربیت فرقه ای درآویش به شمار می رود نقش اساسی ایفا کرد.
– مواردی دیگر نیز مانند عدم ساست گزاری عالمانه و صحیح از سوی ارگانهای امنیتی انتظامی در مواجهه با فرقه ها، عدم برنامه ریزی و تولید محتوا در مجامع فرهنگی از جمله حوزه علمیه برای مواجهه با فرقه ها و … سبب ساز بروز درگیری اخیر به شمار می رود.

انتهای پیام/