دوشنبه , ۳ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بیچاره فلک زده “مهدی منقلی” خیلی دست و پا میزند تا پشت صورتکهای بیهویت خودش را مخفی کند، اما بیشتر دست خودش را رو میکند و آبروریزی برای خودش و همپالکیهایش به بار می آورد!!

بیچاره فلک زده “مهدی منقلی” خیلی دست و پا میزند تا پشت صورتکهای بیهویت خودش را مخفی کند، اما بیشتر دست خودش را رو میکند و آبروریزی برای خودش و همپالکیهایش به بار می آورد!!

تقابل ناشیانه و عاجزانه  با افشاگریهای بی امان فقط ظرف بیست دقیقه؟!!

فقط بیست دقیقه پس از افشاگری ازچهرهء واقعی عامل نفوذی دشمن در قرارگاه موسوم به “عمار”!!، مهدی طائب – معروف به مهدی منقلی رئیس فرقه منقلیه- ، با انتشار یک صورتک بیهویت، دست و پای مذبوحانه ای زد تا خودش را از دید رصد کننده ها بپوشاند؟! غافل از آن که :

“و عَلیَ الأعرَافِ رِجالٌ”

 

محفل تکفیری – داعشی  فرقه منقلیه  در کانال تلگرامی موسوم به فرقه نیوز  در ساعت پنج و سه دقیقه بعدازظهر به وقت قم / مشهد نوشت:

وقتی مصطفی آزمایش ماذون طرد شده از سوی دراویش سنتی به جای پاسخ، به زمین و زمان فحاشی میکند تا عقده گشایی کند!