دوشنبه , ۷ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مهدی منقلی در فضای سایبری خیالات مالیخولیایی پخش میکند و مهمل میبافد!

مهدی منقلی در فضای سایبری خیالات مالیخولیایی پخش میکند و مهمل میبافد!

هرروز با رنگی جدید، با بنگی جدید؟؟!!

پروپاگاندای اطلاعات سپاه به دست سیاه پیشانیترین “ضابطان قضائی” – امثال مهدی طائب و نوچه های دست آموزَش- دست و پا میزند تا خود را از ورطه ننگ و فضاحت که به دست خود برعلیه “سالکان الی الله” برپا کرده، بیرون کشد، اما با هر تقلای زبونانه، بیشتر و بیشتر در لجنزار فاضلاب فرو میرود!!