دوشنبه , ۳ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ایران ستیزان حاکم بر ایران، افشاگری برعلیه سیاستهای داعش وار خودرا برنمیتابند و ناشیانه آن را تکذیب میکنند!!

ایران ستیزان حاکم بر ایران، افشاگری برعلیه سیاستهای داعش وار خودرا برنمیتابند و ناشیانه آن را تکذیب میکنند!!

به دنبال بی آبرویی بین المللی ناشی از دستگیری و بازجویی از دختربچه های نه ساله به بهانه رقصیدن در برج میلاد، حالا بوقچی های رژیم ایران ستیز مسلط برکشور این خبررا که در رسانه ها و فضای مجازی داخل کشور انعکاس وسیع یافته بود، از اساس تکذیب میکنند!!

از جانب دیگر،  انتشار این اخبار حقیقی که به بهای آبروریزی برای رژیم ایران ستیز حاکم بر کشور تمام میشود توسط بوقهای رسانه ای کاشته شده درخارج کشور توسط رژیم باید تکذیب شوند! امری که آبروریزی مضاعف به بار می آورد!!

مشرق نیوز – از بوقهای دروغپرداز رسانه ای سپاه پاسداران در خبری باعنوان   خبر دروغی که مثل توپ صدا کرد به قلم فردی موسوم به «علی علیزاده» که از او به عنوان  تحلیلگر سیاسی ساکن لندن ؟؟!! یاد کرده مینویسد:

علی علیزاده با اشاره به خبر دروغ (؟؟!!) «بازداشت خردسالان رقصنده برج میلاد» در توئیتر نوشت: سلیبریتی و جامعه شناس در واکنش به این خبر برای ابراز انزجار بسیج میشوند و برای زندگی در ایران لعنت می فرستند. توپخانه ایران ستیزی یک بار دیگر  نا امنی  و نفرت را در روان ایرانیان تزریق کرده و 24 ساعت بعد در سکوت تکذیب می شود.