یکشنبه , ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » رفتن علی خامنه ای به دیدار خانواده گروهبان یکم محمدعلی بایرامی -گروهبان ناجا که شب سی بهمن 96 بوسیله اتوبوسی زیر گرفته شد و جان باخت!

رفتن علی خامنه ای به دیدار خانواده گروهبان یکم محمدعلی بایرامی -گروهبان ناجا که شب سی بهمن 96 بوسیله اتوبوسی زیر گرفته شد و جان باخت!

محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا

علی خامنه‌ای  شب شانزده اسفنددر منزل  محمدعلی بایرامی حضور یافت و بااهداء یک جلدقرآن امضاء شده از خانواده اش دلجوئی کرد و .  گروهبان یکم محمدعلی بایرامی از مأموران نیروی انتظامی ۳۰ بهمن‌ماه امسال در شب شهادت حضرت فاطمه‌ی زهرا (س) دراثر تصادف بایک اتوبوس در خیابان پاسداران تهران جان سپرد.

حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا
حضور رهبر معظم انقلاب در منزل شهید محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا