دوشنبه , ۲۶ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مصاحبه حسین علیزاده، با «دُرّتی وی» درارتباط با تبعات بین المللی سرکوب دراویش گنابادی و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

مصاحبه حسین علیزاده، با «دُرّتی وی» درارتباط با تبعات بین المللی سرکوب دراویش گنابادی و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

حسین علیزاده دیپلمات مستعفی ایران در کشور فنلاند، در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّتی وی»، در ارتباط با تبعات بین المللی سرکوب گسترده دراویش سلسله گنابادی و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده قطب این سلسله گفت؛ برخورد خشنی که از سوی حکومت با دراویش گنابادی صورت گرفت، برگ دیگری خواهد بود بر پرونده چهل ساله نقض فاحش و گسترده حقوق بشر توسط نظام حاکم بر ایران در مجامع بین المللی