دوشنبه , ۷ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » محمد رضا روحانی؛ امروز دفاع از حقوق پایمال شده دکتر نورعلی تابنده و یارانش وظیفه همه ایرانیان است

محمد رضا روحانی؛ امروز دفاع از حقوق پایمال شده دکتر نورعلی تابنده و یارانش وظیفه همه ایرانیان است

محمد رضا روحانی حقوق دان و فعال سیاسی در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با پرداختن به سرکوب گسترده و عریان دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در سراسر ایران گفت: امروز دفاع از حقوق پایمال شده دکتر نور علی تابنده و پیروان وی، وظیفه همه ایرانیان است.

این حقوق دان ایرانی در بخشی از این مصاحبه با اشاره به ترفندهای نظام حاکم بر ایران برای ایجاد تفرقه میان دراویش گنابادی گفت: این بار طرح حکومت ایران برای از هم گسستن صفوف متحد و به هم پیوسته دراویش توسط یکی از عوامل خود با نام عطآلله مهاجرانی مستقر در لندن کلید خورد، این طرح از یک سو شامل حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله و قطع روابط وی با دراویش و مردم است که عملا به اجرا درامده و از سوی دیگر تقسیم کردن دراویش به دو دسته «درویش خوب» و «درویش رادیکال» میباشد که با این ترفند پوسیده و با استفاده از عومل نفوذی خود در دراویش که به «دراویش حقیقت طلب» مشهورند، تمام تلاش مذبوحانه خود را به کار بسته اند تا نگذارند فریاد تظلم خواهی دراویش انعکاس یابد.

محمد رضا روحانی در ادامه افزود من از تمام ایرانیان با همه اختلافاتی که در نوع تفکر، عقیده و دیدگاههای فلسفی با یکدیگر دارند، تقاضا می کنم به دفاع از حقوق پایمال شده کسی که در تمام عمر خود مقاومت کرده و اسوه پاکدامنی، دلیری و معلم اخلاق بوده است، برخیزند، دفاع از حقوق دکتر تابنده و پیروان مکتبش که «مکتب شهروندی» است، دفاع از حقوق همه مردم ایران محسوب می شود، و اگر ما در این شرایط دکتر تابنده و یارانش را تنها بگذاریم به تاریخ، مبارزین راه آزادی، حق دفاع و به همه کسانی که دین را جدای از سیاست می دانند ظلم کرده ایم.