چهارشنبه , ۲ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » شبکه جهانی خبررسانی “دُرّ تی وی” یک پایگاه مستقل خبررسانی است که به هیچ دسته و گروه و فرقه و سازمان اعتقادی یا غیراعتقادی در داخل و خارج کشور کوچکترین وابستگی ندارد!

شبکه جهانی خبررسانی “دُرّ تی وی” یک پایگاه مستقل خبررسانی است که به هیچ دسته و گروه و فرقه و سازمان اعتقادی یا غیراعتقادی در داخل و خارج کشور کوچکترین وابستگی ندارد!

سلاح مورد استفاده دشمن شیطان صفت: دروغگویی، جعل خبر، جعل سند، جابجاکردن تاریخ وقوع وقایع، ایجاد تفرقه و دودستگی، تحریف واقعیات … است!

ویژگی اصلی دشمن شیطان صفت: پررویی، از رو نرفتن،  اصرار بردروغگویی، اصرار جعل، ابرام بر دغلکاری، و پافشاری بر فریب و تحریف است!

هموطنان ارجمند!

سالهای متمادی است که تاریخچه فعالیتهای شبکه جهانی خبررسانی “درّ تی وی” بر مردم فهیم ایران و برافکار عمومی بین المللی به اثبات رسانده که “این منبع خبری و خبررسانی” یکی از مستقلترین مراکز آگاهی بخشی بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی است که به هیچ گروه و جریان ایدئولوژیک، عقیدتی، یا اعتقادی وابستگی ندارد و کارنامه فعالیتهای او استقلال و ثبات قدمش را نشان میدهد.

ایادی زبون ضدبشری که در سیستمهای اطلاعاتی و امنیت ملی در داخل کشور نفوذ کرده و با غصب بیت المالِ مردم محروم، بذرتوطئه و تفرقه و فتنه پراکنده میکنند سالهای ممتد است که میکوشند با رسوائی مثال زدنی چاله ها و حفره ها و چاه های مکارانه ای برسرراه فعالیتهای خبررسانی “درتی وی” دایر نمایند تا به این طریق به آن برچسبی خاص زده و هیمنهء استقلال خبری آن را مورد تشکیک قرار دهند.

این تلاشهای مذبوحانه شامل دست و پازدن برای فرستادن اخبار غیر واقعی و دروغ برای انتشار توسط درتی وی است!

این تلاشهای مذبوحانه همچنین شامل پهن کردن – به قول ایادی دشمن- تله های اطلاعاتی از جهت رصدهای اطلاعاتی به منظور مُچگیری و دام گستری درسرراه در تی وی است تا مثلا در تی وی را به طریقت و دین و آئین و کیش و مذهب و مسلک و مکتب خاص منتسب نمایند؟!

این تلاشهای مذبوحانه همچنین شامل تبلیغات کینه توزانه برای سیاهنمایی فعالیتهای “در تی وی” از طریق فریب خیالات “خرافه گرایان و خرافه پرستان و خرافه گستران” است…

اما این خیالات پریشان تاکنون همیشه نقش برآب شده و در آینده نیز بطور مستمر و ممتد نقش برآب خواهد شد.

مدیران مسئول درتی وی با علاقه زائدالوصف از این دست و پازدنهای مذبوحانه که بیش از پیش پرده از ماهیت خبیث و دست خالی این جماعتهای تکفیری- داعشی برمیدارد، استقبال میکنند تا هرچه بیشتر افکارعمومی نسبت به ترفندهای ناکارآمد و بیخاصیت این سپاه از پیش درهم شکسته آگاهی یابد!!

 

در سندی که در بالای این بیانیه درج شده بوضوح مشاهده میشود که عوامل نفوذی ضد امنیتی با فرستادن کلیپهای جعلی و دروغی دست و پای مذبوحانه میزنند تا به هرطریق پل ارتباطی با “شبکه جهانی خبررسانی درتی وی” بازکرده و این مرکز مستقل خبررسانی را  با انتشار اخبار کذب و قلابی درچشم مخاطبان بی اعتبار نمایند؟! اما زهی خیال باطل و پریشان!!

آن شد که چشمِ بد نگران بودی از کمین

خصم از میان برفت و سرشک  از کنار هم