پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » حقوق بشر » سهیل عربی که از۱۴ اسفند در ۴۰مین روز اعتصاب غذا، آب را هم به روی خود بسته و دست به اعتصاب خشک زده است، درخواست کرد که پس از شهادت اعضاء بدنش اهدا کنند.

سهیل عربی که از۱۴ اسفند در ۴۰مین روز اعتصاب غذا، آب را هم به روی خود بسته و دست به اعتصاب خشک زده است، درخواست کرد که پس از شهادت اعضاء بدنش اهدا کنند.

زندانی سیاسی سهیل عربی از روز گذشته ۱۴ اسفند در ۴۰مین روز اعتصاب غذای تر، دست به اعتصاب خشک زده است، در پیامی که خطاب به مسولین حکومتی داده است در نامه ای نوشت:

حقوقم را نقض کردید ؛گذشتم. دست کم اجازه دهید اعضای بدنم را اهدا کنم. بعید می دانم که بیش از دو روز دیگر زنده بمانم. نه آب و نه خوراک و نه حتی اجازه می دهم که سرم تزریق کنند. من باید ۷ شهریور مطابق قوانین آزاد می شدم ولی هنوز محبوسم و حتی از حقوق خود مثل تخت و تفکیک جرائم طبق آیین نامه سازمان زندانها محروم می باشم و مثل سایر زندانیان سیاسی محکومیت حبسم را در بند زندانیان عادی که بعضا توسط رژیم تحریک به اذیت و آزار ما می شوم ؛ هستم.

پس از آمدن به زندان تهران بزرگ بیش از ۳ مرتبه تهدید به مرگ و تجاوز شدم و به سختی از خود دفاع میکردم. افسران نگهبان؛ زندانیان تحریک شده و یا پرستار بهداری به خوداجازه می دهند که به ما توهین کنند و وقتی پاسخ می دهم به ما میگویند حسن اخلاق داشته باشید.

جرم ما این است که نمی توانیم در برابر ظلم سکوت کنیم.
حال که آزادم نمی کنید و نمی گذارید که در کنار دوستانم همچون آرش یا منوچهر که حرفم را می فهمند؛ زندگی کنم؛ دست کم اجازه دهید اعضای بدنم را اهدا کنم.