جمعه , ۴ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گود زنبورک خانه یا دادسرای فرهنگ و رسانه!

گود زنبورک خانه یا دادسرای فرهنگ و رسانه!

گود زنبورک خانه یا دادسرای فرهنگ و رسانه!
🔹  در پی احضار آقای مشایی به اتهام تبلیغ علیه نظام ، امروز ایشان به شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه نمودند.
🔸 در حین بازپرسی که بیشتر سئوالات آن جنبه تفتیش عقاید داشته است، حاجی محمدی بازپرس شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه اقدام به فحاشی به آقای مشایی می نمایند!
🔸 جای تعجب نیست وقتی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف سوت بلبلی می نوازد و دانشگاه را که مکان مقدس علمی است با گود زنبورک خانه اشتباه می گیرد، امری طبیعی است که زیرمجموعه وی هم در جلسه بازپرسی فحش بدهد!
🔸 البته فعلاً جای شکرش باقی است که با چاقو دنبال ایشان نگذاشته اند!
🔸 اما سئوال اصلی اینجاست که صادق لاریجانی و مسئولان قوه قضائیه که مدعی هستند این قوه مساوی با نظام است و هرکس نازک تر از گل به آنها بگوید به نظام توهین کرده است. با این قبیل رفتارها چه اعتباری برای دستگاه قضائی باقی گذاشته اند؟!
  کانال شخصی حمید بقایی
قاضی صلواتی هم از مشایی به دادسرا شکایت کرد!
چندی قبل مشایی گفته بود که صلواتی بزودی محاکمه میشود
کانال شخصی حمید بقایی