دوشنبه , ۷ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اخبار عجیبی که از گوشه و کنار کشور میرسد!

اخبار عجیبی که از گوشه و کنار کشور میرسد!

در سال هشتاد و هشت اطلاعات سپاه پاسداران صانع ژاله را ترور کرده و به شهادت سرخ رساند!

دلیلش آن بود که او از افراد ارزشی بسیج بود که ریزش کرده و به صفوف ارادتمندان مرحوم آیت الله العظمی حسینعلی منتظری نجف آبادی پیوسته بود! و اطلاعات سپاه این قبیل ریزشها را برنمیتابد!

اکنون نیز نیروهای ریزشی بسیاری از راس و بدنه نیروهای به اصطلاح “حزب اللهی” ریزش کرده وبه جمع ارادتمندان طریقت تصوف و عرفان اسلامی و مکتب فقر و درویشی نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی پیوسته اند! در غائله ای اطلاعات سپاه پاسداران در اسفندماه جاری در منطقه “پاسداران” به راه انداخت با استفاده از سلاح سازمانی ساچمه زن وینچستر بسیاری از این نیروها شهید شدند، بسیاری را نیز زیر ضربات چوب و قمه و چماق به شهادت رساندند! اما هیهات هیهات مماتوعدون!