دوشنبه , ۳ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آقای مهاجرانی حکماء از قدیم الایام فرموده اند: چرا عاقل کند کاری، که باز آرد پشیمانی؟!

آقای مهاجرانی حکماء از قدیم الایام فرموده اند: چرا عاقل کند کاری، که باز آرد پشیمانی؟!

 

آقای مهاجرانی

البته ما نمیدانیم که حذف توئیت کذائی از توئیتر شخصی شما که آبروریزی بزرگی برای شما به بارآورد و سئوالهای بسیاری را در اذهان مراجعان به شبکه های اطلاعرسانی در فضای مجازی ایجاد کرد نشانه ای از پشیمانی شما هست یا نیست، اما تهمت ناصواب به دراویش مظلوم و صلحجو و ستمدیده بستن-   که از یک سو در محاصره نیروهای نوپو و ناجا و از دیگر سو در تنگنای لباس شخصیهای آتش به اختیار کف برلب و قمه به دستی در محاصره قرار داشتند که با هر وسیله ای اعم از سمند و اتوبوس و تفنگ وینچستر و شمشیر و قمه به سّلاخی عابران و تماشاگران و همسایگان و اهل محل و مسافران به این عنوان که در محله ای زندگی میکنند که قطب درویشها هم درهمان محل ساکن است مشغول بودند-  و از آنها به ” درویش- داعشی” تعبیر نمودن؛ و گَزَک دادن به دست حسین شریعتمداری و اعوان و انصار او در رسانه های افراطگرایی امثال کیهان، وطن امروز، جوان، … تا از فردای توئیت شما همین عنوان را برعلیه دراویش به خاک و خون افتاده و در کسوت شهیدان گلگون کفن ملبس شده، به کار بندند ، و به این جوانمردان مظلوم ودست خالی، در عین ناجوانمردی و نامردمی  برچسب  لایتچسبکِ “درویش- داعشی”  بزنند، و به امام جمعه ها و خطیبان “جمعه شو” های نمایشی خط و ربط بدهند که از همین برچسب ناصواب در عربده کشیهای روز جمعه اشان استفاده کنند…. تالیات فاسدات بسیاری به بار آورد که از ذهن و ضمیر مردم فارسی زبان هرگز محو نخواهدشد و این بی مسئولیتی را برشما نخواهند بخشید!