پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پرونده فردی را که ادعا میشود عامل قتل ۳ مأمور نیروی انتظامی در تصادف اتوبوس در خیابان پاسداران بود برای رسیدگی به دادگاه کیفریِ یک استان تهران ارجاع کرده اند.

پرونده فردی را که ادعا میشود عامل قتل ۳ مأمور نیروی انتظامی در تصادف اتوبوس در خیابان پاسداران بود برای رسیدگی به دادگاه کیفریِ یک استان تهران ارجاع کرده اند.

محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران گفت: پرونده فرد متهم به قتل ۳ مأمور نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به‌اتهام قتل عمد به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به‌ریاست قاضی محمدی کشکولی ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است. پس از انجام تشریفات قانونی و قضایی زمان محاکمه متهم مشخص می‌شود.

تسنیم: سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران در پاسخ به این سؤال که “پرونده این فرد تحت چه‌عنوان اتهامی به دادگاه ارجاع شده و این که آیا متهم، اتهام امنیتی نیز دارد یا خیر؟ ” گفت: پرونده مزبور تحت عنوان قتل عمد ۳ نفر به دادگاه ارسال شده و اگر هم اتهام دیگری از جمله اتهامات امنیتی داشته باشد در بخش‌های دیگر رسیدگی می‌شود.