یکشنبه , ۶ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تکذیب شایعه ترور علی اکبرجوانفکر از یاران نزدیک آقای دکترمحمود احمدی نژاد توسط خود او!

تکذیب شایعه ترور علی اکبرجوانفکر از یاران نزدیک آقای دکترمحمود احمدی نژاد توسط خود او!

ترور ❗️

 صبح روز گذشته (شنبه) ، خبرنگار يك خبرگزاري رسمي با تلفن همراهم تماس گرفت و جوياي خبر سلامتي بنده شد و پرسيد كه آيا براي شركت در دادگاه آقاي بقايي به آن محل رفته ام؟
پاسخ دادم كه خير بنده براي تعويض دفترچه بيمه فرزندانم به خياباني در مركز شهر رفته ام اما مگر چه اتفاقي افتاده است كه جوياي خبر سلامتي بنده شده ايد؟
 او گفت كه شايع شده است شما را ترور كرده اند ، به همين خاطر تماس گرفتيم.
گفتم كه به لطف خدا فعلا زنده ام و نفس مي كشم اما ترور من براي هيچكس نفعي ندارد جز ضرر!
به اين شايعه و تماس خبرنگار ، اعتنايي نكردم تا اينكه شب گذشته پيام زير را يكي از دوستان برايم ارسال كرد. كانال خبر فوري كه گفته مي شود با “منابع خاص” ارتباط دارد، ادعاي ترور بنده را در برابر ويلايي در لواسان شايع كرده است.
اين شايعه ، در بردارنده دو ترور همزمان است كه نشان مي دهد پشت آن يك جريان سازماندهي شده و ايمن از تعقيب قرار دارد. اول ترور شخصيتي و سپس ترور فيزيكي.
هركس اين خبر را بشنود ، به ميزان زيادي با ترور كنندگان همدلي خواهد كرد زيرا با خود. مي گويد: مشاور آقاي احمدي نژاد كه سنگ مردم و فقرا را به سينه مي زند، خودش در لواسان ويلا دارد. او هم دروغگو و كلاشي بيش نيست، بنابراين كساني كه او را ترور كنند، كار چندان بدي نكرده اند.
درواقع با يك تير دو نشان زده اند و اين نمي تواند فقط يك دروغپردازي بي هدف باشد.
تجربه نشان داده است كه در اينگونه موارد ابتدا با شايعه سازي حساسيت جامعه را نسبت به چنين اتفاقي كم مي كنند و سپس دست به اقدام مي زنند.
 با آنكه اين شايعه خانواده و فرزندانم را بي قرار كرده و خواب را از چشمان آنها ربوده است، با صداي بلند، به ﻫمه كساني كه از ترور اين بنده خدا ، خوشحال و منتفع مي شوند، اعلام مي كنم كه فرصت را از دست ندهيد ، بند بند وجودم طالب گلوله هاي شماست زيرا خداي مهربان نيك مي داند كه جز رضاي او نخواسته و نپيموده ام و البته همواره به لطف و گذشت حضرت حق نيز اميدوار بوده و هستم.
ﻫمه كساني كه فكر مي كنند با ترور بنده به هدف شوم خود خواهند رسيد ، بدانند كه از رهگذر تهديد به مرگ و نابودي راه به جايي نخواهند برد، اگر مرد عمل هستند بِسْم الله !