یکشنبه , ۶ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » چرا داعشی های کیهان میکوشند با نعل وارونه زدن و فرافکنی فرارروبه جلو کنند و دراویش ستمدیده و زیرسرکوب را زیر برچسب اتهامهای واهی قرار دهند؟!

چرا داعشی های کیهان میکوشند با نعل وارونه زدن و فرافکنی فرارروبه جلو کنند و دراویش ستمدیده و زیرسرکوب را زیر برچسب اتهامهای واهی قرار دهند؟!

کیهان حین بازج.ی منقلی دست از التهاب آفرینی برعلیه دراویش برنمیدارد و نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات را متهم به تساهل میکند و میکوشد تا برای ترویج خشونت برعلیه دراویش دولت حسن روحانی را تشویق و ترغیب نماید.