چهارشنبه , ۲۸ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » برچسب زنیهای داعشی های کیهان شریعتمداری بر دراویش ستمدیده و زیر سرکوب به شدت محکوم است!

برچسب زنیهای داعشی های کیهان شریعتمداری بر دراویش ستمدیده و زیر سرکوب به شدت محکوم است!

حسین شریعتمداری و باند خشونت گستر و خیانتگر او در سردابه های کیهان بارسوایی درصدد تخریب وجهه دراویش صلحجو و ستمدیده هستند! این ترفند رسوا در افکار عمومی مردم ایران و جهان پیشاپیش محکوم و مردود است!