دوشنبه , ۳ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » چرا آقای مهاجرانی از لندن می کوشد جای قربانی و جلاد را در خیابانهای تهران عوض کند!

چرا آقای مهاجرانی از لندن می کوشد جای قربانی و جلاد را در خیابانهای تهران عوض کند!

سال 88 بنا بر تصریح تیمسار احمدی مقدم رئیس کل نیروهای انتظامی ایران یکی از کادرهای پلیس با ماشین پلیس به جمعیت تظاهر کنندگان بی دفاع حمله کرد و یکی از شهروندان بیگناه را به زمین انداخت و با عبور مکرر از روی بدن او، وی را ناجوانمردانه به شهادت رساند، نظیر همین عمل مشئوم چند بار دیگر توسط نیروهای بسیج و انتظامی با سبعیت بسیار زیادی تکرار شد، از جمله در تظاهرات دی ماه امسال یکی دیگر از شهروندان توسط اتومبیل متعلق به نیروهای سرکوبگر در برابر چشم همه مردم زیر گرفته شد و در کف خیابان به زمین افتاد.

تردیدی نیست که داعش در تاکتیکهای خود از این روش وحشتناک مکررا استفاده کرده است، روشی که بنا به اعتراف تیمسار احمدی مقدم توسط نیروهای انتظامی و بسیج علیه مردم ایران به کار گرفته می شود. حمله با اتومبیل به کلانتری منطقه پاسداران اتهامی است که نخستین بار توسط خبرگزاری دروغ پرداز فارس به دراویش مظلوم و ستم کشیده و صلح دوست نسبت داده شده است. این چنین انتسابی مورد تردید سایت تابناک در نقل خبر قرار گرفته است، و سردار منتظر المهدی رئیس نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در «برنامه بیست و سی» سراسری خبر آن را منتسب به افراد فریب خورده نمود و صحبتی از دراویش به میان نیاورد.

آقای مهاجرانی بر چه مبنایی چنین اتهام ناورایی را به دراویشی منتسب می کند که جز مهر ورزی و توزیع گل و شیرینی و خدمت به خلق خدا هیچ عمل غیر قانونی در کارنامه خود ندارند!

چرا آقای مهاجرانی از لندن می کوشد جای قربانی و جلاد را در خیابانهای تهران عوض کند!