چهارشنبه , ۵ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مشرق نیوز از کنالهای آشوب طلب و خشونت گرا عربده هل من مبارز برعلیه مردم به جان آمده ایران میکشد و آنها را دعوت به خشونت گرایی هرچه بیشتر میکند!

مشرق نیوز از کنالهای آشوب طلب و خشونت گرا عربده هل من مبارز برعلیه مردم به جان آمده ایران میکشد و آنها را دعوت به خشونت گرایی هرچه بیشتر میکند!

زمان نشان دادن مشت آهنین همین حالاست!
مهدی محمدی

مردم قاطعیت می خواهند. تفکرات مشکوکی را که می گوید “کلا بایستید و تماشا کنید” باید هر چه زودتر دور ریخت تا خشونت طلبان بیش از این جری نشده اند.

به گزارش مشرق، «مهدی محمدی» در کانال تلگرامی خود نوشت:

مدت هاست مردم می پرسند چرا یک دلقک دائم الخمر به نام ری استارت باید بتواند مشتی اوباش را برای حمله به مال، جان و مکان های مقدس مردم تحریک کند، دستورالعمل قتل و انفجار بدهد و تا امروز هم همینطور راست راست برای خود بگردد؟

حالا جماعتی داعش صفت، هفته هاست یکی از خیابان های تهران را ناامن کرده و زندگی مردم را گروگان گرفته اند؛ و امروز هم خون سه مامور مظلوم نیروی انتظامی را هم ریخته اند، اما باز با آنها مماشات می شود. زمان نشان دادن “مشت آهنین” همین حالاست.

مردم قاطعیت می خواهند. تفکرات مشکوکی را که می گوید “کلا بایستید و تماشا کنید” باید هر چه زودتر دور ریخت تا خشونت طلبان بیش از این جری نشده اند.

 

شبتاب- برو بگو گُنده تر از تو بیاید ورّاجی کند! نصف بیشتر پاسدارها دچارریزش شده و دارند گوش بسیجی هایی امثال تورا میکشند!