یکشنبه , ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » هردم از این باغ بری میرسد: ممنوعیت عکس بانوان بر روی مزارها

هردم از این باغ بری میرسد: ممنوعیت عکس بانوان بر روی مزارها

 زن‌ستیزان حاکم بر ایران تابلوی جدیدی در امامزاده حسن سبزوار نصب کرد. بر روی این تابلو نوشته شده است:

افرادی که سنگ مزار عزیزانشان عکس خانم است در اسرع وقت نسبت به برداشتن عکس اقدام کنند در غیراینصورت سنگ مزار آنها برداشته می‌شود.