پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » آمریکا: زمان آن است که شورای امنیت در مورد ایران دست به اقدام بزند
United Nations U.S. Ambassador Nikki Haley address a U.N. Security Council meeting on non-proliferation of weapons of mass destruction, Thursday Jan. 18, 2018 at U.N. headquarters. (AP Photo/Bebeto Matthews)

آمریکا: زمان آن است که شورای امنیت در مورد ایران دست به اقدام بزند

به‌دنبال انتشار گزارشی از جانب کارشناسان سازمان ملل که نتیجه‌گیری کرده‌اند نظام حاکم بر ایران تحریم تسلیحاتی به یمن را نقض کرده است نیکی هیلی نماینده آمریکا  در  شورای امنیت 26بهمن 96 گفت: زمان آن رسیده است که شورای امنیت سازمان ملل دست به اقدام بزند.

وی  در بیانیه‌یی گفت: این گزارش چیزی را که ما ماهها می‌گفتیم برجسته می‌کند. رژیم ایران به‌طور غیرقانونی  با نقض چندین قطعنامه شورای امنیت در حال انتقال تسلیحات به یمن بوده است.

نیکی هیلی افزود:‌ جهان نمی‌تواند به این وضع ادامه داده و اجازه دهد که  این نقضهای آشکار بدون پاسخ باقی بماند و رژیم ایران باید با  عواقب مواجه گردد. زمان آن رسیده که شورای امنیت دست به اقدام بزند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه این گزارش مشخص می‌کند که رژیم ایران از بلوکه کردن تأمین موشکهای بالستیک به شبه‌نظامیان حوثی در یمن خودداری کرده است، این موشکها بسوی عربستان سعودی شلیک شده‌اند. دیپلماتها گفتند احتمالاً به نقض قطعنامه‌ها توسط رژیم ایران در پیش‌نویس قطعنامه‌یی که تحریمها علیه یمن را تجدید می‌کند، پرداخته خواهد شد، شورای امنیت قرار است اواخر این ماه این قطعنامه را بتصویب برساند.  گزارش مشخص می‌کند رژیم ایران تحریم سال ۲۰۱۵ را نقض کرده است.

در بیانیه مطبوعاتی نیکی هیلی در مورد انتشار گزارش سازمان ملل که نقضهای رژیم ایران را مشخص می‌کند آمده است

سازمان ملل به‌طور علنی گزارش نهایی کمیته کارشناسان در مورد یمن را منتشر کرد.

در میان یافته‌های این گزارش، مشخص می‌کند که بعد از این‌که در سال ۲۰۱۵ تحریمهای هدفدار تسلیحاتی بتصویب رسید، تسلیحات و موشکهای بالستیک رژیم ایران وارد یمن شده‌اند،   و  این رژیم از اقدامات ضروری برای جلوگیری از رسیدن این تسلیحات به‌دست نهادها و افراد تحریم شده خودداری کرده است. این یافته‌ها منجر به این نتیجه‌گیری کمیته گردید که رژیم ایران در عدم تبعیت از قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل [سال ۲۰۱۵]  است.

این گزارش سازمان ملل تأیید کننده نگرانیهای ایالات متحده در مورد رفتار رو به افزایش بی‌ثبات کننده رژیم ایران و نقض معیارهای بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل  است.  این گزارش چیزی که ما ماهها آن را می‌گفتیم را برجسته می‌کند. رژیم ایران به‌طور غیرقانونی  با نقض چندین قطعنامه شورای امنیت در حال انتقال تسلیحات بوده است. ایالات متحده به فراخوان و اعتراض علیه اقدامات خطرناک رژیم ایران ادامه خواهد داد، ولی جهان نمی‌تواند اجازه دهد که  این نقضهای آشکار بدون پاسخ باقی بماند. ضروریست تا رژیم ایران بداند که عواقبی برای سرپیچی از جامعه بین‌المللی وجود دارد. زمان آن رسیده که شورای امنیت دست به اقدام بزند.