یکشنبه , ۲۵ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » خاموش کردن کوره های شرکت توسط کارگران نیشکر هفت تپه در چهارمین روز اعتراض

خاموش کردن کوره های شرکت توسط کارگران نیشکر هفت تپه در چهارمین روز اعتراض

اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه وارد چهارمین روز خود شد. ‌امروز شنبه ۱۴بهمن‌ماه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به اعتصاب خود در چهارمین روز آن که در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات‌شان آغاز کرده بودند ادامه دادند.

از ابتدای صبح امروز ۱۴بهمن‌ کارگران بخش کشاورزی با اتحاد خود وارد شرکت شدند و به همراه دیگر کارگران بخش های داخلی شرکت در جلوی دفتر مدیریت دست به تجمع زدند.
اما پس ازگذشت چندین ساعت و بی پاسخی از طرف مدیریت به سمت کارخانه حرکت کردند و اقدام به خاموش کردن کوره های شرکت نمودند.
لازم به ذکر است تا کنون ۵۰ درصد از کارگران٬ حقوق آبان ماه را دریافت نمودند.
مدیریت شرکت نیشکر در هراس از ادامه گسترش اعتراضات کارگران نوید پخش فیش های آذر ماه را به کارگران داده اند. اما کارگران همچنان به اعتصاب خود ادامه داده اند.