جمعه , ۴ فروردین ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دو عکس از فردمفسدی موسوم به “حسین ابراهیمی”؟!!! پیش از صرف جوجه و سلطانی، و بعد از صرف جوجه و سلطانی!!

دو عکس از فردمفسدی موسوم به “حسین ابراهیمی”؟!!! پیش از صرف جوجه و سلطانی، و بعد از صرف جوجه و سلطانی!!

 

آخوندک مفسدی موسوم به “حسین ابراهیمی” و معروف به “مفتخور خیابان انقلاب” که در نظام ازهم گسیخته ولایت فقیه به عنوان متخصص سیخهای دومتری، جوجه کباب و کباب سلطانی وکباب برگ و کباب کوبیده و کباب چنجه عهده دار شغل ضداسلامی  – امام جماعت دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد-  میباشد، پس از  زهرمار کردن غذاهای چرب و چیلی  چوب و چماقی دست میگیرد و بالای بلندی میرود تا بخارهای معده خودرا تخلیه نماید!

این آخوندک دلقک از متخصصان ورزیده حوزه در مبحث پرورش شکم است!!